Wojska Polskie w czasach teraźniejszych

Wojska Polskie w czasach teraźniejszych
 
RP dysponuje 3 typami wojsk: Lądowe, powietrzne i marynarką wojenną
ŻOŁNIERZE ok. 447 tys.
CZOŁGI ok. 3100
SAMOLOTY BOJOWE ok. 820
OKRĘTY WOJENNE ok. 140
INNE JEDNOSTKI I SPRZĘT ok. 6000
Wojska lądowe
Wojska Lądowe przeznaczone są do zapewnienia obrony przed atakiem lądowo-powietrznym w dowolnym rejonie Polski, na każdym kierunku, w obliczu każdej formy zagrożenia. Wojska Lądowe podzielone są na następujące rodzaje wojsk: wojska pancerne i zmechanizowane, wojska aeromobilne, wojska rakietowe i artylerii, wojska obrony przeciwlotniczej, wojska inżynieryjne, wojska chemiczne, wojska łączności i informatyki, oraz inne oddziały i pododdziały rozpoznania i walki elektronicznej, pododdziały działań psychologicznych i pododdziały logistyczne.
Uzbrojenie
Według stanu z 2006 roku Siły Zbrojne RP posiadały 2 257 500 sztuk broni palnej (wliczono także broń wyprodukowaną w okresie II wojny światowej). Pozwala to na wydanie, w razie wojny, jednej sztuki broni na osobę ~9,16% ludności Polski, w wieku produkcyjnym.
Siły powietrzne
Głównym zadaniem Sił Powietrznych, jest prowadzenie operacji mających na celu uzyskanie przewagi w powietrzu i wspieranie oddziałów innych Rodzajów Sił Zbrojnych. Składają się z Wojsk Lotniczych, Wojsk obrony przeciwlotniczej i Wojsk radiotechnicznych.
Uzbrojenie
 
-Samoloty i śmigłowce-
samoloty transportowe
samoloty wielozadaniowe
samoloty myśliwsko-bombowe
samoloty myśliwskie
samoloty szkolno-treningowe
śmigłowce pasażerskie
śmigłowce transportowe
śmigłowce ratownicze
śmigłowce medyczne
śmigłowce wielozadaniowe
-Środki przeciwlotnicze-
Dywizjony plot.
Zestaw plot.
57 mm armaty plot.
23 mm zestawy plot.
-Sprzęt radio-techniczny-
Stacje RLOK.
System rozpoznawania radioelektronicznego
1280px-Polish_Leopard2A4 Krzesiny_8RB