Wojska Jana I Olbrachta

Wojska Jana I Olbrachta (okres panowania 1492-1501)
Jednym z ważniejszych wojen z okresu panowania Jana I Olbrachta była wojna Polsko-Turecka (1485-1503).
Wyprawa ruszyła w roku 1497 jej trzon stanowiła armia polska, posiłkowana przez oddział 400 Krzyżaków pod wodzą wielkiego mistrza Johanna von Tieffena i 600 osobowy oddział mazowiecki. Większość sił polskich stanowiło pospolite ruszenie, Olbracht zgromadził jednak także doborowe wojsko zaciężne, około 200 dział, w tym dwie olbrzymie armaty burzące. Siły te szacowano na ok. 40 tysięcy ludzi.